പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭാര്യ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഭാര്യ   നാമം

അർത്ഥം : വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ.

ഉദാഹരണം : അയാള്‍ ഭാര്യയെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കളത്രം, കാന്ത, ക്സേത്രം, ജായ, ദാരം, ദ്വിതീയ, പത്നി, പരിഗ്രഹം, പാണിഗൃഹീതി, പ്രണേസ്വരി, പ്രാണനാഥ, ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവള്‍, രമ, രമണി, വധു, വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടവള്‍, വിവാഹിത, വേളി, ശരണി, സപത്നി, സഹധര്മ്മിണി

A married woman. A man's partner in marriage.

married woman, wife