പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണക്രമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ചികിത്സാ നിര്‍ണ്ണയ രീതിയ്ല് അഞ്ച് വിധമായ വിധികളിലൊന്ന് അതില്‍ രോഗിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം നോക്കി രോഗം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : ഡോക്ടര്‍ രോഗിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം നോക്കി ചികിത വിധിച്ചു

रोगविज्ञान के पाँच नियमों में से एक जिसमें आहार-विहार के परिणाम को देखकर रोग का निश्चय किया जाता है।

डॉक्टर रोगी का अनुपयश द्वारा इलाज करना चाहते हैं।
अनुपयश