പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തതൂര്യ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഭക്തതൂര്യ   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു പൌരാണിക വാദ്യം

ഉദാഹരണം : ഭക്തതൂര്യ ഭക്ഷണ സമയത്ത് വായിക്കും


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्राचीन बाजा।

भक्ततूर्य भोजन करते समय बजाया जाता था।
भक्ततूर्य