പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംബ്ളി നാരകം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വലിയ പഴമുള്ള, ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മരം.

ഉദാഹരണം : ബംബ്ളി നാരകത്തിന്റെ ഫലം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

दक्षिणी एशिया में पाया जाने वाला एक पेड़ जिसके फल आकार में बड़े होते हैं।

चकोतरे के फल औषध के रूप में उपयोग होते हैं।
चकोतरा, जँबीरी नीबू, जंभ, जंभी, जंभीर, जंभीरी, जम्भी, जम्भीर, जम्भीरी, पूतिपुष्पिका, बीजपुर, बीजपूरक, मीठा-नीबू, शरबती नीबू, सदाफल

Southeastern Asian tree producing large fruits resembling grapefruits.

citrus decumana, citrus grandis, citrus maxima, pomelo, pomelo tree, pummelo, shaddock