പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗലൂരി മാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ബംഗലൂരി മാവ്

ഉദാഹരണം : ഈ മാന്തോട്ടം നിറയെ ബംഗലൂരി മാവ്കൾ ആണ്

बंगलोरा आम का पेड़।

इस बंगलोरा में अब तक बौर नहीं आए।
बंगलोरा, बंगलोरा आम

Large evergreen tropical tree cultivated for its large oval fruit.

mangifera indica, mango, mango tree