പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗലൂരി മാമ്പഴം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരിനം മാമ്പഴം

ഉദാഹരണം : ഇന്നലെ ചേട്ടൻ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ബംഗലൂരി മാമ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു

एक प्रकार का आम।

कल भैया बाजार से बंगलोरा लाए थे।
बंगलोरा, बंगलोरा आम

Large oval tropical fruit having smooth skin, juicy aromatic pulp, and a large hairy seed.

mango