പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രാര്ത്ഥന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പ്രാര്ത്ഥന   ക്രിയ

അർത്ഥം : വിനീതമായി ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുക.

ഉദാഹരണം : എനിക്കു വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ അനുവാദം നല്കുന്നതിന്നായി താങ്കളോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭ്യര്ത്ഥന, അര്ത്ഥുനാപത്രം, ഔപചാരികാപേക്ഷ, കേണപേക്ഷിക്കല്, നിവേദനം, യാചന, വിനീതാഭ്യര്ത്ഥന, സങ്കട നിവേദനം, സങ്കട ഹര്ജി, ഹര്ജ്ജി

नम्रतापूर्वक किसी से कुछ कहना।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मुझे घर जाने दीजिए।
अनुनय करना, अनुराधना, अनुरोध करना, अपील करना, दुआ करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, विनती करना, विनय करना

Ask for or request earnestly.

The prophet bid all people to become good persons.
adjure, beseech, bid, conjure, entreat, press

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫലമാഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതയെ പൂജിക്കുക

ഉദാഹരണം : മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകള് മതപരമായ പ്രാര്ത്ഥനകള് നടത്തുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പൂജ

किसी फल की इच्छा से किसी देवता की पूजा।

वर्षा न होने पर लोग अनुष्ठान करते हैं।
अनुष्ठान

The activity of worshipping.

worship