പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രാദേശികവാദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : സ്വന്തം പ്രദേശത്തെയും പ്രദേശവാസികളുടെ ഹിതങ്ങളേയും രക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയോട് കൂടിയ സിദ്ധാന്തം

ഉദാഹരണം : രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാദേശിക വാദത്തില്‍ നിന്ന് ഉയരേണ്ടതാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : സ്വദേശവാദം

अपने अपने प्रदेश तथा प्रदेशवाशियों के हित की रक्षा के विचार से काम करने का सिद्धांत।

देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रदेशवाद से ऊपर उठना आवश्यक है।
प्रदेशवाद, प्रान्तवाद

Loyalty to the interests of a particular region.

regionalism