പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാതഭേരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പ്രഭാതഭേരി

ഉദാഹരണം : ആഗസ്റ്റ് 15-നും ജനുവ്രി 26-നും ഞങ്ങള്‍ പ്രഭാതഭേരി നടത്തും

प्रचार के उद्देश्य से बहुत सबेरे दल बांधकर गलियों में गाते-बजाते और नारे लगाते हुए घूमने की क्रिया।

पन्द्रह अगस्त तथा छब्बीस जनवरी के दिन हम प्रभातफेरी के लिए जाया करते थे।
प्रभातफेरी