പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രണാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പ്രണാമം   നാമം

അർത്ഥം : കാല് തൊട്ട് ആദരവോടെ വന്ദിക്കുന്ന ക്രിയ

ഉദാഹരണം : അവന്‍ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളില്‍ പ്രണമിച്ചു

पैर छूकर आदरपूर्वक अभिवादन करने की क्रिया।

उसने गुरुजी को प्रणाम किया।
आनति, पालागन, प्रणाम