പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പ്രകാശം   നാമം

അർത്ഥം : വസ്തുക്കള്ക്കു് കണ്ണിനു മുന്പില്‍ രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തു

ഉദാഹരണം : സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ നാലുപുറവും പ്രകാശം പരക്കാന്‍ തുടങ്ങി

പര്യായപദങ്ങൾ : ഒലി, ഒളി, കാന്തി, തിളക്കം, തേജസ്സു്‌, ധവളപ്രഭ, പ്രഭ, പ്രഭാവം, ഭൌമം, മിനുക്കം, മെഴുപ്പു്‌, ശൊഭ


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रसिद्ध हिन्दू त्योहार जिसमें फाल्गुन की पूर्णिमा की रात में चौराहों आदि पर आग जलाते हैं और एक-दूसरे पर रंग, अबीर आदि डालते हैं एवं परस्पर हास-परिहास भी करते हैं।

हम होलिका दहन में शामिल होने के लिए मंदिर जाते हैं।
होलिका दहन, होलिका-दहन, होली

അർത്ഥം : വസ്തുക്കള്ക്കു് കണ്ണിനു മുന്പില്‍ രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തു.

ഉദാഹരണം : സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ നാലുപുറവും പ്രകാശം പരക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഒലി, ഒളി, കാന്തി, കാഴ്ച്ച, കൃത്രിമ ഛവി, ഛവി, തിളക്കം, തെളിച്ചം, തേജസ്സു്‌, ധവളപ്രഭ, പ്രഭ, പ്രഭാവം, പ്രസാദം, ഭൌമം, മഹസ്സു്‌, മിനുക്കം, മെഴുപ്പു്‌, രുക്കു്‌, ലേശ്യ, ശൊഭ


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation.

The light was filtered through a soft glass window.
light, visible light, visible radiation

അർത്ഥം : ക്യാമറ മുതലായവയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം

ഉദാഹരണം : ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയി

പര്യായപദങ്ങൾ : ഒളി, ഫ്ലാഷ്, ലൈറ്റ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

कैमरा आदि जैसे यंत्र से निकला प्रकाश।

तेज फ्लैश में मेरी आँखे चौंधिया जाती हैं।
फ़्लैश, फ्लैश

A momentary brightness.

flash

പ്രകാശം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : തിളക്കമുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ തിളങ്ങുന്ന നിറത്തോടു കൂടിയതു്.

ഉദാഹരണം : വിവാഹ സമയത്തു് രമേശന് തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞു .

പര്യായപദങ്ങൾ : അംശു, ഔജ്ജല്യം, കാന്തി, കാന്തി കിരണം, ജ്വലനം, തരളത, തിളു തിളക്കം, തേജശ്ശു്‌, ദീപ്തി, ദ്യോതം, പകിട്ടൂ്‌, പടുത്വം, പ്രഭ, പ്രസന്നത, മിന്നല്‍, വേളിച്ചം, ശോഭ, ശ്രേഷ്ഠത, സ്ഫുരണം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :