പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പോളച് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പോളച്   നാമം

അർത്ഥം : കഴിഞ്ഞ വിളവ് കാലത്ത് ഉഴുത ഊഷര ഭൂമി

ഉദാഹരണം : പോളചില്‍ പൊന്തി നില്ക്കുന്ന ചെടികള്‍ കര്ഷകന്‍ വെട്ടി കളയുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह परती भूमि जो गतवर्ष रबी की फसल बोने के पूर्व जोती गई हो।

किसान पोलच में उगे छोटे-छोटे पौधों को काट रहा है।
पोलच, पोलचा

അർത്ഥം : ഉഴുതിട്ട് മൂന്ന് വര്ഷം കഴിഞ്ഞ ഊഷര ഭൂമി

ഉദാഹരണം : കര്ഷകന്‍ പോളച് വളമുള്ളതാക്കാന്‍ അതില്‍ ചാണകപൊടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह ऊसर जमीन जिसे जुते तीन वर्ष हो गए हों।

किसान पोलच को उर्वरा बनाने के लिए उसमें गोबर की खाद डाल रहा है।
पोलच, पोलचा