പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പോര്ട്ടു ഗല്‍ വീഞ്ഞ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കടും ചുകപ്പ് നിറത്തിലുള്ളതും കടും മധുരമുള്ളതുമായ ഒരുതരം വീഞ്ഞ്

ഉദാഹരണം : പോര്ട്ടു ഗല്‍ വീഞ്ഞ് മുന്തിരിങ്ങയിൽ നിന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

मीठी गहरे लाल रंग की एक प्रकार की विदेशी वाइन।

पोर्ट अंगूर से बनाया जाता है।
पोर्ट, पोर्ट वाइन, पोर्ट वाईन

Sweet dark-red dessert wine originally from Portugal.

port, port wine