പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പോത്തിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പോത്തിയ   നാമം

അർത്ഥം : അടിഭാഗം കനമുള്ള കളിപ്പാട്ടം

ഉദാഹരണം : കുട്ടി പോത്തിയ വച്ച് കളിക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार का खिलौना जिसका निचला भाग भारी होता है।

बच्चा पोतिया से खेल रहा है।
पोतिया, पोस्ती