പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പൂച്ച എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പൂച്ച   നാമം

അർത്ഥം : പുലി, ചീറ്റപ്പുലി മുതലായവയുടെ ജാതിയില്‍ പെട്ട എന്നാല് അവയെക്കാളും ചെറിയതും സാധരണയായി വീടുകളില്‍ നില്ക്കു കയും വളര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗം

ഉദാഹരണം : പൂച്ച ഓടി എലിയെ പിടിച്ചു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആഖുഭുക്ക്‌, ഓതു, ജാഹകം, പൃഷദംശകം, ബിഡാലം, മണ്ഡലി, മാക്കാന്, മാര്ജ്ജാരി, മാർജ്ജാരം, വൃഷദംശകം

शेर, चीते आदि की जाति का परंतु उनसे छोटा एक पशु जो प्रायः घरों में रहता है और पाला जाता है।

बिल्ली ने दौड़कर चूहे को पकड़ लिया।
त्रिशंकु, नकतंचर, नक्तञ्चर, पूतिका, बिड़ालिका, बिलाई, बिलारी, बिलैया, बिल्ली, मँजार, मार्जारी, मार्जारीय, मार्जालीय, मेनाद, विराल, विषदंत, विषदंश, विषदन्त, वृषाहार, व्याघ्रमुख, शाला-वृक, शालावृक, ह्रीकु