പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പൂച്ചെടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പൂച്ചെടി   നാമം

അർത്ഥം : പൂവുള്ള സസ്യം.

ഉദാഹരണം : തോട്ടത്തില് പൂച്ചെടികളില്‍ പലതരം പൂക്കളുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : പൂക്കളുള്ള ചെടി

वह वनस्पति जिस पर फूल लगे हों या लगते हों।

बाग़ में फूलदार वनस्पतियों पर तरह-तरह के फूल लगे हैं।
फूलदार वनस्पति

Any tree having seeds and ovules contained in the ovary.

angiospermous tree, flowering tree

അർത്ഥം : പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന സസ്യം.

ഉദാഹരണം : തോട്ടക്കാരന്‍ തോട്ടത്തില്‍ പൂച്ചെടികള്‍ നനച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : പൂക്കളുള്ള ചെടി

वह वनस्पति जो विशेष रूप से फूल के लिए ही प्रसिद्ध हो।

चम्पा, टेसू आदि फूलदार वनस्पतियाँ हैं।
माली बाग में फूलदार वनस्पतियों की सिंचाई कर रहा है।
फूल, फूलदार वनस्पति

A plant cultivated for its blooms or blossoms.

flower

അർത്ഥം : ഒരു തരം ചെറിയ ചെടി.

ഉദാഹരണം : ശ്യാമിന്റെ തോട്ടത്തില്‍ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ചെടികള്‍ ഉണ്ടു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഔഷധി, കുരുപ്പു്, കുറ്റിചെടി, ചെടി, ചെറിയ വൃക്ഷം, ഞാറു്, തരുലതാദികള്‍, തളിരു, തൈ, നാമ്പു, ബീജാങ്കുരം, മുളവിത്തു്‌, മൂലി, ശാകം

लताओं, पेड़ों और झाड़ियों से अलग वे वनस्पतियाँ जो दो-तीन हाथ तक ऊपर बढ़ती हैं तथा जिनके तने और शाखाएँ बहुत कोमल होते हैं।

बगीचे के पौधों में तरह-तरह के फूल खिले हैं।
पौदा, पौधा

അർത്ഥം : സ്വയംഭോജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ചലിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ജീവന്റെ അംശമുള്ളവ.; വനങ്ങളില്‍ പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങള്‍ വളരുന്നു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : തണല്‍ മരം, പണിത്തര മരങ്ങള്, ഫലവൃക്ഷം, മുണ്ഡകം, വാഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്‍, വൃക്ഷലതാദികള്

वह सजीव जिसमें गति नहीं होती है और अधिकांशतः वह अपना भोजन स्वयं बनाता है।

जंगलों में तरह-तरह की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।
पेड़-पौधा, वनस्पति