പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പുരാതനപരമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പുരാതനപരമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ചരിത്ര സംബന്ധിയായ.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ ചരിത്രപരമായ കഥകള്‍ കേള്ക്കുവാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചരിത്രപരമായ, പൂര്വ്വി കമായ

इतिहास से संबंधित या इतिहास का।

वह ऐतिहासिक कथाएँ सुनना पसंद करता है।
ऐतिहासिक

Having once lived or existed or taken place in the real world as distinct from being legendary.

The historical Jesus.
Doubt that a historical Camelot every existed.
Actual historical events.
historical