പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പുരാണസ്ഥലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പുരാണങ്ങളില് വര്ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം

ഉദാഹരണം : സ്വര്ഗ്ഗം ഒരു പുരാണ സ്ഥലമാകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പഴയസ്ഥലം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह स्थान जिसका वर्णन धर्मग्रंथों में मिलता है।

स्वर्ग एक पौराणिक स्थान है।
पौराणिक स्थल, पौराणिक स्थान