പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പല്ലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പല്ലി   നാമം

അർത്ഥം : സുന്ദരമായ നീണ്ട വരകള്‍ ഉളള പല്ലി

ഉദാഹരണം : ബഭനി മണ്ണിലെ ഓട്ടയില്‍ ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗൌളി, ബഭനി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

छिपकली के आकार का एक पतला छोटा कीड़ा जिसके शरीर पर सुंदर लंबी धारियाँ होती हैं।

बभनी मिट्टी की दीवाल पर रेंग रही है।
बभनी, बम्हनी

അർത്ഥം : ചുമരില്‍ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവി.

ഉദാഹരണം : ഗൌളി കീടങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണൂ.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗൌളി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक रेंगने वाला जंतु जो प्रायः दीवारों पर दिखाई देता है।

छिपकली कीटभक्षी प्राणी है।
गृहगोधा, छिपकली, ज्येष्ठी, तृणगोधा, पपटा, पल्ली, बिस्तुइया, भित्तिका, मूली, लक्तिका, हेमल

Any of various small chiefly tropical and usually nocturnal insectivorous terrestrial lizards typically with immovable eyelids. Completely harmless.

gecko