പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പരകായ പ്രവേശം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരു ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹത്തില്‍ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നത്

ഉദാഹരണം : ഹൈന്ദവര്‍ പരകായ പ്രവേശത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു

आत्मा के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने की क्रिया।

हिंदू देहांतर में विश्वास करते हैं।
देहांतर, देहांतरण, देहान्तर, देहान्तरण

The passing of a soul into another body after death.

transmigration