പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷിക്കൂട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പക്ഷികള്‍ക്ക് കൂടെ കെട്ടുന്നതിനായിട്ട് മരത്തിലോ ലോഹത്തിലോ കെട്ടികൊറ്റുക്കുന്ന ചെരിയ പൊത്തുകളോട് കൂടിയ നിര്‍മ്മിതി

ഉദാഹരണം : അടുത്തുള്ള പക്ഷിക്കൂട്ടില്‍ നിന്ന് വല്ലാത്തനാറ്റം വരുന്നു

पक्षियों के रहने के लिए काठ, लोहे आदि का बना हुआ ख़ानेदार घर।

पास के दरबे से बहुत बदबू आती है।
खगालय, दड़बा, दरबा, बाड़ा

An enclosure for confining livestock.

pen

അർത്ഥം : ഈ കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തടികൊണ്ടാണ്

ഉദാഹരണം : അവൻ ഒരു കിളിയെ വളർത്താൻ കിളിക്കൂട് വാങ്ങി

वह पिंजरा जो लकड़ी का बना हो।

उसने मैना पालने के लिए एक कठपिंजरा खरीदा।
कठपिंजरा, काष्ठ पिंजर

A cage (usually made of wood and wire mesh) for small animals.

hutch

അർത്ഥം : പുല്ലും വൈക്കോലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കിളി വീട്.

ഉദാഹരണം : കിളിക്കൂട്ടില്‍ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ചൂചൂ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കിളിക്കൂട്, പഞ്ജരം

घास-फूस से बना हुआ पक्षी का घर।

गौरैया के घोंसले में दो बच्चे चूँ-चूँ कर रहे हैं।
अंकुरक, आलना, आशियाँ, आशियाना, खोंता, खोचकिल, घोंसला, घोंसुआ, घोसला, नीड़

A structure in which animals lay eggs or give birth to their young.

nest