പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നിശ്ചലം   നാമം

അർത്ഥം : ചലനമില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : പണത്തിന്റെ അഭാവം കാരണം ഈ ജോലി നിര്ത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : നിര്ത്തല്‍, നില്പ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

स्थिर या निश्चल होने की अवस्था या भाव।

धन के अभाव के कारण इस कार्य में ठहराव आ गया है।
मन की स्थिरता शांति प्रदान करती है।
अचंचलता, अयान, अलोलिक, अवरति, अवसान, इस्तमरार, करार, जड़ता, जड़त्व, ठहराव, धृति, ध्रुवता, निश्चलता, प्रशांतता, प्रशान्तता, विराम, संकेतन, स्थायित्त्व, स्थिरता

A state of no motion or movement.

The utter motionlessness of a marble statue.
lifelessness, motionlessness, stillness