പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നിലാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നിലാവ്   നാമം

അർത്ഥം : ചന്ദ്രന്റെ കിരണം.

ഉദാഹരണം : തടാകത്തില് വീഴുന്ന ചന്ദ്രകിരണങ്ങള്‍ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചന്ദ്രകിരണം, ചന്ദ്രരശ്മി, ചന്ദ്രിക, വെണ്ണിലാവ്

A ray of moonlight.

moon ray, moon-ray, moonbeam