പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നിലാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നിലാവ്   നാമം

അർത്ഥം : ചന്ദ്രന്റെ കിരണം.

ഉദാഹരണം : തടാകത്തില് വീഴുന്ന ചന്ദ്രകിരണങ്ങള്‍ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചന്ദ്രകിരണം, ചന്ദ്രരശ്മി, ചന്ദ്രിക, വെണ്ണിലാവ്

A ray of moonlight.

moon ray, moon-ray, moonbeam