പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നിന്ദിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പരസ്യമായി മനപൂര്വം അപമാനിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, ധിക്കരിക്കുക; പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നതു എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : അധിക്ഷേപം, അനാദരവു്‌, അപദ്ധ്വംസം, അപമാനം, അഭിഭവം, അഭിഭൂതി, അഭിമാനക്ഷയം, അമാനനം, അവമാനം, അവഹേളനം, ആക്ഷേപം, കളങ്കം, ദുഷ്കീര്ത്തി, നാണക്കേടു്‌, പുച്ഛം, പോരായ്മ, ബഹുമാനമില്ലായ്മ, മാനക്കേടു്‌, മാനഭംഗം

वह बात या कार्य जिससे किसी का मान या प्रतिष्ठा कम हो।

हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
ससुराल में उसकी बड़ी भद्द हुई।
अधिक्षेप, अनादर, अपकर्ष, अपचार, अपध्वंस, अपमान, अपहेला, अपूजा, अप्रतिष्ठा, अभिभव, अमर्यादा, अमानत, अमानना, अलीक, अल्पीकरण, अवगणन, अवग्रहण, अवज्ञा, अवधीरणा, अवमति, अवमान, अवमानन, अवमानना, अवलीला, अवहेल, अवहेलन, अवहेलना, अवहेला, अवाङ्ज्ञान, असत्कार, असम्मान, उपक्रोश, गंजन, गञ्जन, ज़िल्लत, जिल्लत, तिरस्कार, तिरस्क्रिया, तोहीनी, तौहीन, निरादर, पराभव, परिभाव, परीभाव, फजीअत, फजीहत, फ़ज़ीअत, फ़ज़ीहत, बे-इज्जती, बेइज्जती, बेकदरी, बेकद्री, बेक़दरी, बेक़द्री, भद्द, मानध्वंस, मानभंग, विमानना, व्यतीपात, हक़ारत, हकारत, हिक़ारत, हिकारत, हेठी

A deliberately offensive act or something producing the effect of deliberate disrespect.

Turning his back on me was a deliberate insult.
affront, insult

അർത്ഥം : ആരുടെയെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള അല്ലെങ്കില് കല്പിച്ച് ചീത്ത അല്ലെങ്കില്‍ തിന്മ പറയുക.

ഉദാഹരണം : നാം ആരെയും നിന്ദിക്കരുത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവമാനിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക

किसी की वास्तविक या कल्पित बुराई या दोष बतलाने की क्रिया।

हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।
अपभाषण, अपमर्श, अपवाचा, अपवाद, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवध्वंस, अस्तुति, आक्षेप, उपक्रोश, टीका-टिप्पणी, निंदा, निन्दा, बदगोई, बुराई, वाच्यता, शाबर

Abusive or venomous language used to express blame or censure or bitter deep-seated ill will.

invective, vitriol, vituperation

നിന്ദിക്കുക   ക്രിയ

അർത്ഥം : ആരുടെയെങ്കിലും ചീത്ത അല്ലെങ്കില്‍ കഴിവു കേടിനെ പറ്റി പറയുക.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കുറ്റം പറയുക, ചീത്തയായി പറയുക

किसी की बुराई या दोष बतलाना।

वह हमेशा दूसरों की बुराई करती है।
थू थू करना, निंदा करना, निन्दा करना, बुरा कहना, बुराई करना

അർത്ഥം : ആരെയെങ്കിലും ചൊടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടോ, സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടോ, താഴ്ത്തികെട്ടുന്നതിനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വളച്ച് കെട്ടി പറയുക

ഉദാഹരണം : മോഹന്റെ പിശുക്കിനെ പറ്റി ശ്യാം കളിയാക്കി

പര്യായപദങ്ങൾ : ആക്ഷേപിക്കുക, കളിയാക്കുക, പരിഹസിക്കുക

किसी को चिढ़ाने,दुखी करने,नीचा दिखाने आदि के लिए कोई बात कहना जो स्पष्ट शब्द में नहीं होने पर भी उक्त प्रकार का अभिप्राय प्रकट करती हो।

मोहन की कंजूसी पर श्याम ने व्यंग्य किया।
उघटना, गोदना, चुटकी लेना, ताना देना, ताना मारना, व्यंग करना, व्यंग्य करना, हँसी उड़ाना

Ridicule with satire.

The writer satirized the politician's proposal.
lampoon, satirise, satirize

അർത്ഥം : ഒരാളുടെ മാനം അല്ലെങ്കില്‍ കീര്ത്തി പോകുന്ന കാര്യം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ എന്നെ എല്ലാവരുടേയും മുന്നില്‍ വെച്ച് അപമാനിച്ചു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനാദരവു കാണിക്കുക, അപമാനിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, നാണംകെടുത്തുക

അർത്ഥം : നിന്ദിക്കുക

ഉദാഹരണം : നന്ദികെട്ട മകനെ അമ്മ നിന്ദിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : തിരസ്കരിക്കുക

धिक् कहकर बहुत तिरस्कार करना।

माँ ने अपने बेईमान बेटे को बहुत धिक्कारा।
धिक्कारना, फटकारना, लानत-मलामत करना

അർത്ഥം : ഒരാളുടെ മാനം അല്ലെങ്കില് കീര്ത്തി പോകുന്ന കാര്യം

ഉദാഹരണം : അവന് എന്നെ എല്ലാവരുടേയും മുന്നില് വെച്ച് അപമാനിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : അനാദരവു കാണിക്കുക, അപമാനിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, നാണംകെടുത്തുക

ऐसी बात या काम करना जिससे किसी का मान या प्रतिष्ठा कम हो।

उसने मुझे सब के सामने अपमानित किया।
अनरना, अनादर करना, अपमान करना, अपमानना, अपमानित करना, अवमानना करना, अवहेलना करना, तिरस्कार करना, तिरस्कृत करना, निदरना, निरादर करना, पगड़ी उछालना

बहुत आदर और सम्मान के साथ किसी की आवभगत या स्वागत-सत्कार करना।

विजयी खिलाड़ियों को लोगों ने हाथों हाथ लिया।
हाथों हाथ लेना

Treat, mention, or speak to rudely.

He insulted her with his rude remarks.
The student who had betrayed his classmate was dissed by everyone.
affront, diss, insult