പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നാണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നാണം   നാമം

അർത്ഥം : സങ്കോചം, കുറ്റബോധം മുതലായവ കാരണം മറ്റൊരാളുടെ മുന്പില്‍ ശിരസ്സ് ഉയർത്താനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയാത്ത സ്വഭാവികമായ മനോഭാവം ലജ്ജ കൊണ്ട്‌ അവന്‌ ഒന്നും സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഉദാഹരണം : ലജ്ജ കൊണ്ട്‌ അവന്‌ ഒന്നും സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : ത്രപ, ലജ്ജ, ലജ്ജശീലം, വ്രീഡ, വ്രീള, സങ്കോചം, സഭാകമ്പം, ഹ്രീ

वह मनोभाव जो स्वभावतः अथवा संकोच, दोष आदि के कारण दूसरों के सामने सिर उठाने या बोलने नहीं देता है।

लज्जा के मारे वह कुछ न बोल सकी।
अवि, आकुंठन, आकुण्ठन, आर, कानि, खिली, ग़ैरत, गैरत, झेंप, झेप, नटांतिका, नटान्तिका, पत, मंदाक्ष, मन्दाक्ष, मुरव्वत, मुरौवत, लज्जा, लाज, लिहाज, लिहाज़, व्रीड़, व्रीड़न, व्रीड़ा, व्रीडा, शरम, शरमिंदगी, शर्म, शर्मिंदगी, संकोच, सकुचाहट, हया, हिजाब, ह्री, ह्रीका

A feeling of fear of embarrassment.

shyness

അർത്ഥം : നാണം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം

ഉദാഹരണം : ലജ്ജാശീലം കാരണം അവന്‍ ആരോടും അടുത്ത് ഇടപഴകുകയില്ല”

പര്യായപദങ്ങൾ : ലജ്ജ, ലജ്ജാശീലം

लज्जाशील होने की अवस्था या भाव।

लज्जाशीलता के कारण वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती।
लजीलापन, लज्जाशीलता, शरमीलापन

A feeling of fear of embarrassment.

shyness