പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നന്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നന്മ   നാമം

അർത്ഥം : നല്ല ഗുണം.; സദാചാരം മനുഷ്യനു ഭൂഷനമാണു്.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉത്തമ ഗുണം, ഗുണമേന്മ, ചാരിത്ര്യം, ധര്മ്മവചിന്ത, ധര്മ്മാുചരണം, നന്മഗ, നിഷ്പക്ഷപാതിത്വം, നീതിപാലനം, പുണ്യം, പൊതുമ, പ്രകര്ഷം, മനോഗുണം, മര്യാദ, യോഗ്യത, വൃത്തി, ശ്രേയസ്സു്‌, ശ്രേഷ്ഠത, സദാചാരം, സദാചാരനിഷ്ഠ, സദാചാരശീലം, സദ്ഗുണം, സന്മമനസ്സു്‌, സന്മാരര്ഗ്ഗം, സുശീലത്വം, സ്വഭാവശുദ്ധി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

अच्छा गुण।

सद्गुण मनुष्य का आभूषण है।
अच्छाई, ख़ूबी, खूबी, गुण, सद्गुण

A particular moral excellence.

virtue

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ തന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി പാഠശാലയില്‍ പോകുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗുണം, നല്ലത്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह अवस्था या भाव जिससे किसी चीज़ की उत्कृष्टता का पता चलता है।

वह पाठशाला में अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है।
अच्छाई, अच्छापन, ख़ूबी, खूबी, गुण

That which is pleasing or valuable or useful.

Weigh the good against the bad.
Among the highest goods of all are happiness and self-realization.
good, goodness

അർത്ഥം : ഒരാള്‍ വഴിയെ അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളുടെ നന്മ.

ഉദാഹരണം : ഏല്ലാവര്ക്കും ക്ഷേമമുണ്ടാകുന്ന ജോലിചെയ്യുക.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഐശ്വര്യം, ക്ഷേമം, ഗുണം, മംഗളം, സുഖം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से होने वाली किसी की भलाई।

वही काम करें जिसमें सबका हित हो।
कल्याण, फ़ायदा, फायदा, भला, मंगल, हित

Something that aids or promotes well-being.

For the benefit of all.
benefit, welfare

അർത്ഥം : മറ്റുള്ളവര്ക്ക് നന്മ, ക്ഷേമം മുതലായവ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ.

ഉദാഹരണം : സജ്ജനങ്ങള്‍ എല്ലാവര്ക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉപകാരം, സഹായം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी की भलाई या हित आदि करने की क्रिया।

सज्जन लोग सबका उपकार करते रहते हैं।
अहसान, इहसान, उपकार, एहसान, नेकी, भला, भलाई, सआदत, हित

An act intending or showing kindness and good will.

benefaction, benevolence

അർത്ഥം : മറ്റൊരാളുടെ ഹിതം, മംഗളം അല്ലെങ്കില്‍ നന്മയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാവം അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതി.

ഉദാഹരണം : എല്ലാവരുടേയും മനസ്സില്‍ എല്ലാവരേയും പറ്റി നന്മയുണ്ടായിരിക്കണം.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी के हित, मंगल या सद्भाव की भावना या उसे प्रकट करने की स्थिति।

सब के मन में सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए।
सदभाव, सद्भाव, सद्भावना

A disposition to kindness and compassion.

The victor's grace in treating the vanquished.
good will, goodwill, grace

നന്മ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഉപകാരമുള്ള.

ഉദാഹരണം : ഇതു കുട്ടികള്ക്കു വളരെ ഉപകാരമുള്ള പുസ്തകമാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആദായം, ആവശ്യകത, ഉതകല്‍, ഉപയുക്തി, ഉല്പാതദനക്ഷമത, ഗുണം, പ്രയുക്തി, പ്രയോഗക്ഷമത, പ്രയോഗയോഗ്യം, പ്രയോജനം, പ്രവര്ത്തന സാധ്യത, ഫലം, ലാഭം, സഹായം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जो काम का हो।

यह बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है।
अर्थकर, उपयोगी, उपादेय

Being of use or service.

The girl felt motherly and useful.
A useful job.
A useful member of society.
useful, utile