പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവി

ഉദാഹരണം : ഹൈഡ്ര ഒരു നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവിയാകുന്നു