പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ദൂരീകരിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : അകലം, കാലം ബന്ധം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ ഉള്ള അന്തരം കാണുക

ഉദാഹരണം : ഞങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മാനസീക അകല്ച്ച ദൂരീകരിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇല്ലാതാക്കുക, പരിഹരിക്കുക

कल्पना, विचार आदि से छुटकारा पाना या उसे न रहने देना।

हम आपसी मन-मुटाव को मिटाएँ।
दूर करना, दूर हटाना, मिटाना, हटाना

Remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract.

Remove a threat.
Remove a wrapper.
Remove the dirty dishes from the table.
Take the gun from your pocket.
This machine withdraws heat from the environment.
remove, take, take away, withdraw

അർത്ഥം : ദൂരെ കളയുക

ഉദാഹരണം : ഭഗവാന്‍ എല്ലാവരുടേയും ദുഃഖം ദൂരീകരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇല്ലാതാക്കുക

छुटकारा दिलाना।

भगवान सबका दुख हरते हैं।
दूर करना, मिटाना, हरण करना, हरना

Get rid of something abstract.

The death of her mother removed the last obstacle to their marriage.
God takes away your sins.
remove, take away