പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ദിവസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ദിവസം   നാമം

അർത്ഥം : ഹിന്ദു പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ആഴ്ചയിലെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം.

ഉദാഹരണം : തിങ്കള്‍ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഹസ്, ഘസ്രം, ദിനം, വാസരം

सप्ताह का कोई दिन।

सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है।
अहन्, दिन, दिवस, रोज, रोज़, वार

Any one of the seven days in a week.

day of the week

അർത്ഥം : സൂര്യോദയം മുതല് അസ്‌തമയം വരെയുള്ള സമയം.

ഉദാഹരണം : ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കു വളരെ നല്ലതാണു്‌.ചൂടു കാലങ്ങളില്‍ ദിവസത്തിന്റെ അളവു കൂടുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഹസ്സു്‌, ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറ്, ഒരു നാള്‍, ഘസ്രം, ദിനം, ദിവം, ദിവാവു്‌, പകല്‍, പകല്‍ സമയം, ഭാനു, വാരം, വാശ്രം, വാസരം

सूर्य निकलने से उसके अस्त होने तक का समय।

आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा।
गर्मी में दिनमान बढ़ जाता है।
अह, आहन, दिन, दिनमान, दिव, दिवस, दिवा, दिव्, दिहाड़ी, द्यु, रोज, रोज़, व्युष्ट

The time after sunrise and before sunset while it is light outside.

The dawn turned night into day.
It is easier to make the repairs in the daytime.
day, daylight, daytime

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം അതിന്റെ അക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം

ഉദാഹരണം : വ്യാഴത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ്

किसी भी ग्रह को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगने वाला समय।

वृहस्पति का दिन पृथ्वी के दिन से बड़ा होता है।
दिन, दिवस

The period of time taken by a particular planet (e.g. Mars) to make a complete rotation on its axis.

How long is a day on Jupiter?.
day

അർത്ഥം : ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയം ജോലികൾ ചെയ്യാനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : എന്റെ ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് നാല് മണിയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ദിനം, സമയം

चौबीस घंटे में से वह समय जो सोने के बाद काम करने में गुज़रता है।

मेरा दिन सुबह चार बजे से शुरू होता है।
दिन, दिवस

The recurring hours when you are not sleeping (especially those when you are working).

My day began early this morning.
It was a busy day on the stock exchange.
She called it a day and went to bed.
day

അർത്ഥം : നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം

ഉദാഹരണം : ഇന്ന് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനമാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : ദിനം

निश्चित या उचित समय।

आज मेरे बच्चे का जन्म दिन है।
दिन, दिवस

Some point or period in time.

It should arrive any day now.
After that day she never trusted him again.
Those were the days.
These days it is not unusual.
day

അർത്ഥം : സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതുമുതൽ സൂര്യൻ മറ്റൊരു സൂര്യോദയം വരെയുള്ള സമയം

ഉദാഹരണം : ഒരു ദിവസത്തിന് എട്ട് യാമം ഉണ്ട്

പര്യായപദങ്ങൾ : ദിനം

एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का समय जो चौबीस घंटे का माना जाता है।

एक दिन में आठ प्रहर होते हैं।
अहन्, तिथि, दिन, दिवस

Time for Earth to make a complete rotation on its axis.

Two days later they left.
They put on two performances every day.
There are 30,000 passengers per day.
24-hour interval, day, mean solar day, solar day, twenty-four hour period, twenty-four hours