പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ദാഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ദാഹം   നാമം

അർത്ഥം : വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം.

ഉദാഹരണം : തന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനായി അവന്‍ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുതർഷം, അനുതർഷണം, അനുബന്ധി, ഉദന്യ, ജലതൃഷ്ണ, തണ്ണീർദാഹം, തൃട്ട്, തർഷം, പിപാസ

जल पीने की इच्छा।

अपनी प्यास बुझाने के लिए वह जल ढूढ़ने लगा।
अनुबंध, अनुबन्ध, तशनगी, तश्नगी, तृषा, तृष्णा, त्रिषा, पिपासा, प्यास

A physiological need to drink.

thirst, thirstiness