പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള തെങ്ങ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

തെങ്ങ്   നാമം

അർത്ഥം : എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്ത്തിയാക്കി തരുന്ന ഒരുവൃക്ഷം അതിന്റെ വര്ണ്ണനകള്‍ ഹൈന്ദവ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണാം

ഉദാഹരണം : സമുദ്ര മഥനത്തിൽ കിട്ടിയ പതിനാല്‍ രത്നങ്ങളിലൊന്നാണ്‍ കല്പവൃക്ഷം

പര്യായപദങ്ങൾ : കല്പവൃക്ഷം

हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित वह वृक्ष जो सारी कामनाओं को पूरा कर देता है।

समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकले जिनमें से एक कल्पवृक्ष भी था।
अमरपुष्प, अमरपुष्पक, कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्पपादप, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कामतरु, कामभूरुह, सुरद्रुम