പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള തിക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

തിക്തം   നാമം

അർത്ഥം : വൈദ്യത്തിലെ ആറ് രസങ്ങളിൽ ഒന്ന്

ഉദാഹരണം : കയ്പ് ആര്ക്കും ഇഷ്ടമല്ല

പര്യായപദങ്ങൾ : കടുപ്പ്, കയ്പ്, കശപ്പ്

वैद्यक में छः प्रकार के रसों में से एक।

कड़ुवा किसी को नहीं भाता है।
अमधुर, कटु, कटुक, कड़वा, कड़ुआ, कड़ुवा, कड़ू, तिक्त

The taste experience when quinine or coffee is taken into the mouth.

bitter, bitterness

തിക്തം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : സ്വാദിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉഗ്രവും അപ്രിയമായവും.

ഉദാഹരണം : ആര്യവേപ്പിന്റെ സ്വാദു് കൈപ്പേറിയതാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനാസ്വാദ്യത, അരുചി, അസഹ്യത, കയ്പു്‌ രസം, കാര്ക്കശ്യം, ചവര്പ്പു്, തീക്ഷണത, പാരുഷ്യം, മുഷിച്ചില്‍, വിദ്വേഷം

जो स्वाद में उग्र और अप्रिय हो।

नीम कड़ुआ होता है।
अमधुर, कटु, कटुक, कड़वा, कड़ुआ, कड़ुवा, कड़ू, तिक्त