പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

താല്പര്യമില്ലാത്ത   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തത്.

ഉദാഹരണം : നിര്ബ ന്ധപൂര്വം ചില ആള്ക്കാരര്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത

जो पसंद न हो।

मज़बूरीवश कुछ लोगों को नापसंद वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं।
अनचाहा, अनभाया, अनभिमत, अनभीष्ठ, अप्रिय, अमनोनीत, नापसंद, नापसंदीदा, नापसन्द, नापसन्दीदा, बेमन का

Not to your liking.

A disagreeable situation.
disagreeable

അർത്ഥം : താത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായത്

ഉദാഹരണം : അദ്ദേഹം തന്റെ അനഭിമതമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അനഭിമതമായ

तात्पर्य विरुद्ध या तात्पर्य से भिन्न।

वे अपने अनभिप्रेत कथन को स्पष्ट करने में लगे हैं।
अनभिप्रेत, अनभिमत, अभिप्रायविरुद्ध, अमनोगत