പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഡഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഡഫ്   നാമം

അർത്ഥം : തുകല് കെട്ടിയ ഒരു വാദ്യം

ഉദാഹരണം : ഡഫ് കൊട്ടുന്നത് കേട്ടതും ശ്യാം ആടുവാന് തുടങ്ങി

चमड़ा मढ़ा एक प्रकार का बड़ा बाजा।

डफ की आवाज सुनते ही श्याम थिरकने लगा।
आउज, डफ, डफला, ढफ, ढफला, दफ