പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഡംഭ്‌പറയുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഡംഭ്‌പറയുക   ക്രിയ

അർത്ഥം : യോഗ്യത കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂട്ടികൂട്ടി പറയുക

ഉദാഹരണം : ലാല മരോഡിലാല്‍ ഒരുപാട് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുക, ആത്മസ്തുതിപറയുക, ഞെളിഞ്ഞുപറയുക, തണ്ട്‌പറയുക, പൊങ്ങച്ചംപറയുക, പൊണ്ണത്തനംപറയുക, പ്രതാപംപറയുക, ബഡായിപറയുക, വമ്പ്‌പറയുക, വലിപ്പംഭാവിക്കുക, വീമ്പിളക്കുക, വീരവാദംപറയുക, സാടോപഗമനംചെയ്യുക

योग्यता दिखाने के लिए बढ़-बढ़कर बोलना।

लाला करोड़ीमल बहुत शेखी बघारते हैं।
आसमान जमीन के कुलाबे मिलाना, आसमान पर उड़ना, गप मारना, गप हाँकना, गप्प मारना, गप्प हाँकना, डींग मारना, डींग हाँकना, बघारना, शेखी बघारना