പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠ്ഗ്മൂരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠ്ഗ്മൂരി   നാമം

അർത്ഥം : യാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം ലഹരി വസ്തു

ഉദാഹരണം : ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ ഠ്ഗ്മൂരി കൊടുത്ത് ൻയാത്രക്കാരനെ കൊള്ളയടിച്ചു

वह नशीली वस्तु जिससे ठग पथिकों को बेहोश करके उनका धन लूटते हैं।

एक ठग ने ठगमूरी से एक यात्री को बेहोश करके उसका सामान लूट लिया।
ठगमूरी