പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠോംഠ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠോംഠ   നാമം

അർത്ഥം : വിള നശിപ്പിക്കുന്ന്ഒരു കീടം

ഉദാഹരണം : ഠോംഠ ബാര്‍ളി ബജറ ക്രിമ്പ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന കീടം ആണ്‍


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार का कीट जो किसानों के लिए हानिकारक होता है।

ठोंठा ज्वार,बाजरा तथा गन्ने को हानि पहुँचाता है।
ठोंठा