പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠേ-ഠേ എന്ന ശബ്ദത്തോടെ വേഗത്തില് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഠേ-ഠേ എന്ന ശബ്ദത്തോടെ വേഗത്തില് നിരന്തരം നിറയൊഴിക്കുക

ഉദാഹരണം : ഭീകരവാദി ഠേ-ഠേ എന്ന് വെടിയുതിര്ത്തു കൊണ്ടിരുന്നു

दनदन शब्द के साथ तेज़ी से और लगातार।

आतंकवादी दनादन गोलियाँ चलाने लगा।
दनादन