പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠുര്രി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠുര്രി   നാമം

അർത്ഥം : ചുട്ടെടുത്ത ധാന്യത്തില് മലരാവാതെ പോയവ

ഉദാഹരണം : ഠുര് രി കൊണ്ടുള്ള ലഡ്ഡു രുചികരമാണ്

अनाज को भूनने पर न खिलने वाला दाना।

ठुर्री को पीस कर बने लड्डू स्वादिष्ट होते हैं।
ठुड्ढी, ठुर्रा, ठुर्री