പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠാണെ നഗരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠാണെ നഗരം   നാമം

അർത്ഥം : മഹാരാഷ്ട്ര്യിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഠാണെ നഗരം മുംബയുറ്റെ ഉപനഗരമായ മുലുണ്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

भारत के महाराष्ट्र प्रांत का एक शहर।

ठाणे मुबंई के उपनगर मुलुंड से लगा हुआ है।
ठाणा, ठाणा शहर, ठाणे, ठाणे शहर, थाना, थाना शहर, थाने, थाने शहर