പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠാംകലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠാംകലി   നാമം

അർത്ഥം : ഒരുതരം പഴയ വാദ്യം

ഉദാഹരണം : മുത്തച്ഛന് കുട്ടികാലത്ത് ഠാംകലി വായിക്കുമായിരുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार का पुराना बाजा।

दादाजी बचपन में टाँकली बजाया करते थे।
टाँकली