പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠല്ഹഠനി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠല്ഹഠനി   നാമം

അർത്ഥം : തിരി ഉയര്ത്തി വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ചിരാഗിനകത്ത് ഇട്ടു വൈക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പുകള്

ഉദാഹരണം : സീത ഠല്ഹ്നി കൊണ്ട് തിരി ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

बत्ती उकसाने के लिए चिराग में पड़ी हुई छोटी लकड़ी।

सीता टहलनी से बत्ती उकसा रही है।
टहलनी