പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠര്റ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠര്റ   നാമം

അർത്ഥം : മഹുയെയില് നിന്നുള്ള മോശം ചാരായം

ഉദാഹരണം : അവന് ഠര്റ കുടിച്ച് പുലമ്പുവാന് തുടങ്ങി

महुए की निकृष्ट शराब।

वह ठर्रा पीकर अनाप-शनाप बकने लगा।
ठर्रा