പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠകുഅ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠകുഅ   നാമം

അർത്ഥം : ഒരുതരം മധുര പലഹാരം

ഉദാഹരണം : അമ്മ വഴിയിൽ തിന്നുന്നതിനായിട്ട് ഠകുഅ തന്നുവിട്ടു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार का मीठा पकवान।

माँ ने रास्ते में खाने के लिए ठकुए बना कर दिए।
ठकुआ, ठेपुआ

A particular item of prepared food.

She prepared a special dish for dinner.
dish