പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ട്രാം വണ്ടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് തീവണ്ടി പോലെ ലോഹങ്ങള് കൊണ്ടുള്ള പാളങ്ങളില്‍ കൂടി ചലിക്കുന്ന ഒരുതരം വണ്ടി.

ഉദാഹരണം : കല്ക്കട്ടയില്‍ ട്റാം ഓടുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ട്റാം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

रेल की तरह लोहे की पटरियों पर बिजली से चलने वाली एक प्रकार की गाड़ी।

कलकत्ते में ट्राम चलती है।
ट्राम, ट्राम गाड़ी

A wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by electricity.

streetcar, tram, tramcar, trolley, trolley car