പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝാരാസുഗുട എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝാരാസുഗുട   നാമം

അർത്ഥം : ഒടീഷയിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഝാരാസുഗുട ഒടീഷയുടെ പടിഞ്ഞാറാകുന്നു

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory

അർത്ഥം : ഒടീഷയിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഝാരാസുഗുട ജില്ല യുടെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രം ആകുന്നു ഝാരാസുഗുട