പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝലം   നാമം

അർത്ഥം : ഭാരതത്തിലെ കാശ്മീര് ഭൂഭാഗത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നദി

ഉദാഹരണം : ഝലം കാശ്മീര്, പഞ്ചാബ് മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന നദി ആണ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

भारत के कश्मीर प्रान्त की एक प्रमुख नदी।

झेलम काश्मीर, पंजाब आदि राज्यों में बहती है।
जेहलम, जेहलम नदी, झेलम, झेलम नदी, वितस्ता, वितस्ता नदी

A large natural stream of water (larger than a creek).

The river was navigable for 50 miles.
river