പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝലം   നാമം

അർത്ഥം : ഭാരതത്തിലെ കാശ്മീര് ഭൂഭാഗത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നദി

ഉദാഹരണം : ഝലം കാശ്മീര്, പഞ്ചാബ് മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന നദി ആണ്

भारत के कश्मीर प्रान्त की एक प्रमुख नदी।

झेलम काश्मीर, पंजाब आदि राज्यों में बहती है।
जेहलम, जेहलम नदी, झेलम, झेलम नदी, वितस्ता, वितस्ता नदी

A large natural stream of water (larger than a creek).

The river was navigable for 50 miles.
river