പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചുറ്റല്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ചുറ്റല്‍   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു പ്രാവശ്യമുള്ള ചുറ്റല്

ഉദാഹരണം : വൃക്ഷ സാവിത്രി പൂജയില് ആല്മരത്തിനെ നൂറ്റിയെട്ടുപ്രാവശ്യം നൂല്കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രദക്ഷിണം, വലംവയ്ക്കല്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक बार का घुमाव या घूमने या घूमाने की क्रिया।

बट सावित्री की पूजा में बट वृक्ष पर धागों के एक सौ आठ फेरे देते हैं।
अवर्त, अवर्त्त, घुमाव, फिराव, फेर, फेरा, लपेट, वलन