പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചുട്ടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ചുട്ടി   നാമം

അർത്ഥം : സ്ത്രീകള് നെറ്റിയില് അണിയുന്ന ഒരു ആഭരണം

ഉദാഹരണം : വധുവിന്റെ നെറ്റിയില് രത്നം പതിപ്പിച്ച ചുട്ടി വിളങ്ങുന്നു

एक गहना जिसे स्त्रियाँ माथे पर पहनती हैं।

दुलहन के माथे पर रत्नजड़ित टीका सुशोभित हो रहा है।
अवतंस, अवतन्स, आढ़, टीका, मँगटीका, माँगफूल, मांग टीका, ललाटिका

അർത്ഥം : നെറ്റിയിൽ അണിയുന്ന ഒരു ആഭൂഷണം

ഉദാഹരണം : ഷീല ചുട്ടി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

माथे पर पहनने का एक गहना।

शीला के माथे पर बेना सुशोभित है।
बेना