പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചാമരാജ് നഗര്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കര്ണാടകയിലെ ഒരു ജില്ല

ഉദാഹരണം : ചാമരാജ് നഗര്‍ ജില്ല യുടെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രം ചാമരാജ് നഗര്‍ ആകുന്നു

भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला।

चामराजनगर जिले का मुख्यालय चामराजनगर में है।
चामराजनगर, चामराजनगर ज़िला, चामराजनगर जिला, चामाराजानगर, चामाराजानगर ज़िला, चामाराजानगर जिला

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory